Αυστραλίας & Μακρυγιάννη 2-4 Τ.Κ. 85100
22410 70280
22410 70281
rodos@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Προετοιμασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills Standard (WINDOWS-POWERPOINT-ACCESS)

  Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα κατάρτισης και προετοιμασίας για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων στις κάτωθι θεματικές ενότητες:
  1. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων - WINDOWS
  2. Παρουσιάσεις - POWERPOINT
  3. Βάσεις Δεδομένων - ACCESS
  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους το επιθυμούν και η διάρκειά του είναι 40 ώρες. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στις εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό του Cambridge, "International Diploma in IT Skills" - Level Standard, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες. Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις ανέρχεται στα 190,00€ με το δικαίωμα της ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης.
  Το κόστος των εξέταστρων για τους υποψήφιους του 1ου κύκλου, που συμμετείχαν στις εξετάσεις στις τρεις υποχρεωτικές ενότητες του ΑΣΕΠ, ανέρχεται στα 165,00€ με το δικαίωμα της ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης.
  Για περαιτέρω πληροφορίες του Προγράμματος μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 22410 70280, 22410 70282, email: rodos@kaele.gr, καθημερινά 09:00-17:00, Τρίτη και Πέμπτη 11:30-19:30 ( κα. Άννα Αναστασιάδη)
  Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου: Αυστραλίας 80-86 & Μακρυγιάννη 2-4, 1ος όροφος, Νέα Μαρίνα.