Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού Με Αντικείμενο Την Προμήθεια Η/Υ

 Αριθμ. Πρωτ.: 21252/31-3-2014
Φορέας Χρηματοδότησης: ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ
Περίληψη
Το Κέντρο Ανάπτυξης  Ελληνικού Εμπορίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Η/Υ, για τις ανάγκες της Κεντρικής δομής και των Παραρτημάτων του ΚΑΕΛΕ.
Ανώτατος προϋπολογισμός έργου: Εξήντα Πέντε Χιλιάδες ευρώ (65.000 €) πλέον ΦΠΑ.
Η διάθεση του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης γίνεται από το Τμήμα Μηχανογράφησης του Κ.Α.ΕΛ.Ε., στην διεύθυνση Μητροπόλεως 42, Αθήνα, 2ος όροφος, εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση www.kaele.gr
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής της διακήρυξης, ισχύει η έντυπη μορφή.
Ημερομηνία ανακοίνωσης: 31/3/2014
Προθεσμία Υποβολής: 29/4/2014, ώρα 14.00
Επικοινωνία: κ. Ανδρέας Χαντζόπουλος (210 3259221), κ. Δημήτριος Λάμπρου (210 3259223)

ΣυνημμένοΜέγεθος
prokirixi_draft 1.pdf422.91 KB