Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Προγράμματα κατάρτισης στην Αθήνα

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, ως μέλη της ένωσης φορέων  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», που υλοποιεί η ένωση, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007 – 2013». 
 
Τα προγράμματα της δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς 13 περιφερειών της χώρας (8 περιφέρειες σύγκλισης, 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου & 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου). 
 
Ειδικά για την Αττική, θα υλοποιηθούν 5 προγράμματα, απογευματινές ώρες (17.00 – 21.00), ως εξής:
1. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική οικονομία, από 24/3/2014 έως 9/5/2014
2. Ικανότητα επικοινωνίας, από 26/3/2014 έως 13/5/2014
3. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management), από 26/3/2014 έως 16/5/2014
4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Business to business, από 27/3/2014 έως 13/5/2014
5. Οργανωτικές ικανότητες, από 28/3/2014 έως 15/5/2014
 
Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5 € (μεικτά) ανά ώρα.
 
Ωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες με προσωπικό έως 3 άτομα.
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΚΑΕΛΕ, Μητροπόλεως 42, Αθήνα. Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 2103259231, 233, 235 και στα email: and05@esee.gr, info@kaele.gr, pgiannakopoulou@esee.gr, dreppa@esee.gr.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PROGRAMM-INEMY-MAY 2014.pdf54.19 KB
E5-NEW.doc280.5 KB