Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ένα (1) Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

 Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από τον δικαιούχο/Α.Σ «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας (1) θέσης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκτιμώμενης διάρκειας μέχρι 30/06/2015, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της εν λόγω πράξης, στην πόλη του Κιάτου.

ΣυνημμένοΜέγεθος
γραμματειακης υποστηριξης.doc2.55 MB