Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σίτισης στην πόλη του Κιάτου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/4/2015
 
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σίτισης στην πόλη του Κιάτου, για προγράμματα εκπαίδευσης της πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ: 389355) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
 
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ: 389355) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Το ΚΑΕΛΕ θα υλοποιήσει 5 εκπαιδευτικά προγράμματα, στην πόλη του Κιάτου, διάρκειας 60 ωρών το καθένα, τα οποία θα διεξαχθούν δια ζώσης σε προεπιλεγμένο χώρο. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 18 άτομα.
Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων αυτών προβλέπεται η παροχή σίτισης στους εκπαιδευόμενους που θα αναλάβει Ανάδοχος, ο οποίος θα προκύψει με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 118/2007, ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007. 
Για τη σίτιση των εκπαιδευομένων κάθε ενός από τα προγράμματα αυτά προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό των 600,00€/Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.A. Ο αριθμός των προγραμμάτων που συνολικά θα υλοποιηθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ωφελούμενων που θα συγκεντρωθεί.
Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε σχετική προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής προσφορών που σας επισυνάπτουμε. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα αναλάβει την παροχή σίτισης για όλα τα Προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο Κιάτο. Το κόστος για κάθε Πρόγραμμα θα είναι αυτό που θα προκύψει από την προσφορά που θα υποβάλει ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Η αποπληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε ενός Προγράμματος ξεχωριστά.
 
Με εκτίμηση
       Βασίλης Κορκίδης
       Πρόεδρος ΚΑΕΛΕ
 
Επισυνάπτονται:
1. Διαδικασία υποβολής προσφορών
2. Παράρτημα Α: Έντυπο Προσφοράς για ανάδοχο σίτισης

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διαδικασία Υποβολής Προσφορών.pdf215.91 KB
Α - Έντυπο προσφοράς για ανάδοχο σίτισης.pdf164.98 KB