Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών

Ημ. Δημοσίευσης: 4/7/2017
 
 Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με  κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με  τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)».
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», σε συνεργασία με τους φορείς που υλοποιούν την Ενέργεια Β.1, δηλαδή το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ).
Το Μητρώο θα συγκροτηθεί από πιστοποιημένους, από τον ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων και Πιερίας.
 Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών το καθένα, θα πραγματοποιηθούν με συμβατική μέθοδο σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας ή/και πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής και θα περιλαμβάνουν τρεις Ενότητες Δεξιοτήτων ως εξής:
·      οι 100 ώρες θα αφορούν Οριζόντιες/Διαπροσωπικές Δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας,
·      οι 90 ώρες θα αφορούν την απόκτηση ή επικαιροποίηση σύγχρονων Ψηφιακών Δεξιοτήτων και
·      οι 110 ώρες θα αφορούν Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και τις τοπικές/περιφερειακές ανάγκες και προοπτικές απασχόλησης.
Κάθε πρόγραμμα θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Σάββατο, εντός των μηνών Σεπτέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018, και θα διαρκεί 50-55 ημερολογιακές ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αίτηση συμμετοχής βλ. την παρακάτω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές/τριες