Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 στέλεχος ομάδας έργου

 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» (κωδικός ΟΠΣ: 491402), η οποία είναι ενταγμένη  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΚΑΕΛΕ υλοποιεί το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», το οποίο αφορά σε Προγράμματα επιμόρφωσης που θα υλοποιήσει το ΚΑΕΛΕ για 1.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί μέσω θεωρητικών μαθημάτων 80 ωρών και θα έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελουμένων καθώς και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας, δεδομένου ότι με το πέρας της επιμόρφωσης, και στο πλαίσιο του Υποέργου «Υλοποίηση πρακτικής άσκησης –ΙΝΕΜΥ» της Πράξης, οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, διάρκειας 6 μηνών. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ» της παραπάνω Πράξης, το ΚΑΕΛΕ προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) στέλεχος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση δράσεων οργάνωσης, συντονισμού και επιστημονικής εποπτείας υλοποίησης του υποέργου. Τα στέλεχος θα απασχοληθεί στην Κεντρική δομή του ΚΑΕΛΕ στην Αθήνα.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως τη Δευτέρα 2/3/2015 και ώρα 12:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 3ος  όροφος (υπόψη κου Σαμουρέλη Κωνσταντίνου).

ΣυνημμένοΜέγεθος
491402_PROSKLHSH_1_STELEXOS.pdf408.92 KB
491402_ODIGIES_PROSKL_1_STELEXOS.pdf723.31 KB
491402_YPODEIGMA_A_ENTYPO_EKDHL_ENDIAFERONTOS.doc40.5 KB
491402_YPODEIGMA_B_YPEYTHINI_DILOSI.doc48 KB
491402_YPODEIGMA_C_YPEYTHINI_DILOSI.doc61 KB