Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

κεντρική δομή

Διαπραγματεύσεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου (Κ.Α.ΕΛ.Ε), θα πραγματοποιήσει το κάτωθι πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο θεματικό αντικείμενο:
 
«ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ», διάρκειας 24 ωρών, με ημερομηνίες υλοποίησης από 30/11/2010 έως και 16/12/2010 και ώρες διεξαγωγής από τις 17:00 έως 21:00. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

International Diploma in IT Skills Standard Level

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου (Κ.Α.ΕΛ.Ε), θα πραγματοποιήσει το κάτωθι εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο θεματικό αντικείμενο:
1. «International Diploma in IT Skills Standard Level», διάρκειας 40 ωρών, με ημερομηνίες υλοποίησης από 2/11/2010 έως και 2/12/2010 και ώρες διεξαγωγής από τις 17:00 έως 21:00.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: