Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

κεντρική δομή

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ

 Αριθμ. Πρωτ.: 21191/25-2-2014
Φορέας Χρηματοδότησης: ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ
Περίληψη

Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης – στο Ηράκλειο Κρήτης

Ημερομηνία: 05/02/2014
 
 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), πρόκειται να υλοποιήσει  επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, στα πλαίσια του υποέργου της πράξης "Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.

Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου – στη Λαμία

Ημερομηνία 05/02/2014
 
 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), πρόκειται να υλοποιήσει  επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, στα πλαίσια του υποέργου της πράξης "Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου", ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.

«Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις» στην Αθήνα

 
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1/2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 13/1/2014»
 
Ημερομηνία 13/12/2013

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος
κ. Βασίλης Κορκίδης
και τα μέλη του Δ.Σ.
της
Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στη δημόσια παρουσίαση της