Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

παράρτημα Αλεξάνδρειας

Κατάρτιση Υποψηφίων Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών

  Το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της ΕΣΕΕ)-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, οργανώνει  νέα τμήματα εκπαίδευσης υποψηφίων Ενεργειακών επιθεωρητών και για τις τρεις  κατηγορίες (Κτίρια - 60 ώρες, Λέβητες - 30 ώρες, Κλιματισμός - 30 ώρες ), τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν γύρω στα τα τέλη   Οκτωβρίου  2012.

Προγράμματα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

 To KEK ΚΑΕΛΕ — Παράρτημα  Αλεξανδρείας, πρόκειται να υλοποιήσει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης που θα οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού Επιπέδου 1 της ειδικότητας Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας .
Τα προγράμματα απευθύνονται σε όσους/ες επιθυμούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν  Άδεια Εργασίας  Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (security), κατηγορίας Α΄.

Επιχορήγηση Με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) Της Κατάρτισης Και Πιστοποίησης Ανέργων Σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Ε.Σ.Ε.Ε., Παράρτημα Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών στο θεματικό αντικείμενο: Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Αλεξάνδρεια

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις "ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 - Α.Π. 8 - Α.Π. 9)", οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Προετοιμασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills Standard (ενότητες WINDOWS-ACCESS-POWER POINT)

 Το  ΚΑΕΛΕ Αλεξανδρείας  θα υλοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ  πρόγραμμα κατάρτισης -  προετοιμασίας  που θα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ για τις  ενότητες:

Υπηρεσίες Διαδικτύου Στην Επιχειρηματικότητα

Το ΚΑΕΛΕ- Παράρτημα Αλεξάνδρειας πρόκειται να  υλοποιήσει, στην πόλη της Καστοριάς και  σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς, ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα  κατάρτισης με τίτλο "Υπηρεσίες Διαδικτύου Στην Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα θα εχει συνολική διάρκεια  24 ώρες  και θα υλοποιηθεί από 27/06/2011 έως 13/07/2011.