Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου Τ.Κ. 54625
2310 555691 και
2310 555692
thessaloniki@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015

 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015. Τα προγράμματα αφορούν τους υπαλλήλους με ΙΚΑ που εργάζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 25 άτομα. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνει ο εργοδότης