Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου Τ.Κ. 54625
2310 555691 και
2310 555692
thessaloniki@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25

 Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Ε.Σ.Ε.Ε, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα  (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24%.
 Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160€)
 Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών
 Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
1. Παρακαλώ όπως σημειώσετε το αντικείμενο κατάρτισης που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε:
     1. Personal Marketing (Βελτιώστε την εικόνα σας και προωθείστε την επιχείρησή σας)
     2. Βασικές γνώσεις Ρωσικής Γλώσσας
     3. Χρήση Η/Υ (Word, Outlook)
 
2. Δικαιολογητικά
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) (Δ/νση: Ολυμπίου Διαμαντή 16, τηλ. 2310 566282, -3, Δελησταύρου Μαίρη ή Φωτιάδης Νίκος)
     1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα της επιχείρησης)
     3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζόμενου
     4. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου
     5. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ (25 νούμερα)
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε. Θεσσαλονίκης , Ολυμπίου Διαμαντή 16, 1ος όροφος (τηλ. 2310 566282, -3, fax 2310 555692, email: Thessaloniki@kaele.gr )

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.doc58 KB