Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου Τ.Κ. 54625
2310 555691 και
2310 555692
thessaloniki@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

παράρτημα Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Συμμετοχή Αυτοαπασχολούμενων (0-3 Άτομα Προσωπικό) Και Εργαζομένων Σε Επιχειρήσεις Σε Όλους Τους Κλάδους Της Οικονομίας Σε Προγράμματα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2013, πρόκειται να υλοποιηθούν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
9. Οργανωτικές Ικανότητες
11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
 

Ερμείον 2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό των Εμπορικών Επιχειρήσεων

 
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Κατάρτιση Ανέργων Σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ Στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", Ενταγμένης Στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Κεντρική Δομή, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης , διάρκειας 100 ωρών, στα πλαίσια του υποέργου της πράξης "Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", ενταγμένης στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Συμμετοχή Αυτοαπασχολούμενων (0-3 Άτομα Προσωπικό) Και Εργαζομένων Σε Επιχειρήσεις Σε Όλους Τους Κλάδους Της Οικονομίας Σε Προγράμματα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης

Ημερομηνία 23/1/2013
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων των καταρτιζόμενων

Επιχορήγηση Με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) Της Κατάρτισης Και Πιστοποίησης Ανέργων Σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ Στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Ε.Σ.Ε.Ε., Παράρτημα Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών στο θεματικό αντικείμενο: Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης

Επιχορήγηση Με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) Της Κατάρτισης Και Πιστοποίησης Ανέργων Σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Ε.Σ.Ε.Ε., Παράρτημα Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών στο θεματικό αντικείμενο: Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training

Ερμείον 2 Φάση Β- Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στην Θεσσαλονίκη

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Παραρτήματός μας στα τηλέφωνα 2310 566282, -3 και 2310 555691 και φαξ 2310 555692

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, η εκπαιδευτική δράση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Grundtvig με τίτλο: «ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΕΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ANIMATION