Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου Τ.Κ. 54625
2310 555691 και
2310 555692
thessaloniki@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

παράρτημα Θεσσαλονίκης

ΚΑΕΛΕ Θεσσαλονίκης - Ετήσιο πρόγραμμα 2009-2010

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
 
Οικονομικές Γνώσεις για μη Οικονομικά Στελέχη (32 ώρες)

Κατάρτιση Ανέργων Γυναικών σε Βασικές Δεξιότητες Νομού Θεσσαλονίκης

Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης, υλοποίησε δύο προγράμματα με τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων Γυναικών σε Βασικές Δεξιότητες Νομού Θεσσαλονίκης». Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο3.4 του ΟΑΕΔ, από 19/5/2008 – 13/6/2008.
 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων

Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης υλοποίησε 7 Επιδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων, 50 ωρών έκαστο κι επιμόρφωσε 127 Εμπόρους.

Σύμβουλοι Διαβαλκανικής Συνεργασίας

Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης, υλοποίησε στις εγκαταστάσεις του ένα Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Σύμβουλοι Διαβαλκανικής Συνεργασίας» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, από 1/3/2000 έως 29/5/2000.
 
Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 400 ωρών από τις οποίες οι 252 ήταν Θεωρία και οι 148 Πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% κι Εθνική Συμμετοχή 25%.

Τεχνική και Διαδικασίες Εξαγωγών

Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης, υλοποίησε στις εγκαταστάσεις του ένα Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Τεχνική και Διαδικασίες Εξαγωγών» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, από 13/3/1999 έως 29/6/1999.
 
Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 350 ωρών από τις οποίες οι 210 ήταν Θεωρία και οι 140 Πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% κι Εθνική Συμμετοχή 25%.

Εκστρατεία Ενημέρωσης για Θέματα Εγκληματικότητας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της δεύτερης ενημερωτικής εκδήλωσης προς τον εμπορικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, έκλεισε με επιτυχία το πιλοτικό πρόγραμμα ενημέρωσης επιχειρηματιών της πόλης, που διεξήχθη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.)  σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Πρότυπο Πρόγραμμα Στελεχών Εμπορικών Επιχειρήσεων

To ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, υλοποίησε το Πρόγραμμα με τίτλο «Πρότυπο Πρόγραμμα Στελεχών Εμπορικών Επιχειρήσεων» που αφορούσε εμπόρους, στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων και ανέργους που ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με το εμπόριο.