Κανακάρη 46 - 52 Τ.Κ. 26221
2610621757
2610221643
patra@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

παράρτημα Πάτρας

Προετοιμασία για την Απόκτηση του πιστοποιητικού INTERNATIONAL DIPLOMA IN IT SKILLS STANDARD WORD, EXCEL, INTERNET

Tο Κ.Α.ΕΛ.Ε. Παράρτημα Πάτρας της Ε.Σ.Ε.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο θεματικό αντικείμενο "International Diploma in IT Skills Standard Level", διάρκειας 40 ωρών το οποίο περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες: WORD, EXCEL, INTERNET

Επιχορήγηση Με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) Της Κατάρτισης Και Πιστοποίησης Ανέργων Σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στην ΠΑΤΡΑ

 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Ε.Σ.Ε.Ε., Παράρτημα Πάτρας, θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών στο θεματικό αντικείμενο: Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training

ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στην Πάτρα

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα προγράμματα ΕΡΜΕΙΟΝ 2, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2610-624818 και 2610-3259236-7.

 

Προετοιμασία για την Απόκτηση του πιστοποιητικού INTERNATIONAL DIPLOMA IN IT SKILLS STANDARD

Το ΚΑΕΛΕ Παράρτημα Πάτρας της ΕΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο θεματικό αντικείμενο "Internetional Diploma in IT Skills Standard Level", διάρκειας 40 ωρών το οποίο περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • WORD
  • EXCEL
  • INTERNET

Σκοπός είναι η προετοιμασία των καταρτιζομένων για εξετάσεις απόκτησης πιστοποίησης στα παραπάνω θέματα. Μετά τη λήξη του προγράμματος το ΚΑΕΛΕ θα πραγματοποιήσει εξετάσεις πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ.

Βασικές Έννοιες Του Τουρισμού & Της Τουριστικής Οικονομίας

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. Πάτρας, της Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ζακύνθου, πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα για εμπόρους, εμποροϋπαλλήλους και εργαζομένους στην τοπική αγορά της Ζακύνθου με θέμα "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ", διάρκειας 24 ωρών.

ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Στελέχωση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εμπορικής Επιχείρησης

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).