Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης, εργαζομένων & αυτοαπασχολούμενων, στο Ν. Καστοριάς & στο Ν. Ημαθίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/04/2013
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  & ΣΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Β΄

 
 
 
Το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, σε συνεργασία με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
την έναρξη της υλοποίησης  προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης , εργαζομένων & αυτοαπασχολούμενων , στο Ν. Καστοριάς (Κλαδικό Σχέδιο Α5-193)  & στο Ν. Ημαθίας (Κλαδικό Σχέδιο Α5-11)  , στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης, ως εξής: