Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Παράρτημα Αλεξάνδρειας

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. Αλεξάνδρειας είναι η έδρα της Κεντροδυτικής Μακεδονίας, προγραμματίζει, συντονίζει και υλοποιεί, Προγράμματα Κατάρτισης, σε 25 Εμπορικούς Συλλόγους της ευθύνης του:

ΑΙΑΝΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ – ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ - ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ – ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΣΚΥΔΡΑΣ – ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ .
 
Σκοπός του Κέντρου είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Eπαγγελματικής Κατάρτισης για τους απασχολούμενους στις Ελληνικές Εμπορικές Επιχειρήσεις, για τους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, αλλά και τους ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν στο Εμπόριο.
Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου, να αποκτήσουν εργατικό δυναμικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και να ευαισθητοποιήσει τις επιχειρήσεις ως προς την πρόσληψη καταρτιζομένων ατόμων, που ανήκουν σε ασθενείς πληθυσμιακές ομάδες.
Η δραστηριότητα του Κ.Α.ΕΛΕ. ξεκίνησε από το 1999, αλλά λειτουργεί ως πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), πλέον Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το 2001 και απασχολεί μόνιμο προσωπικό 4 άτομα.
 
 
Πληροφορίες:
Προϊστάμενος: Αθανάσιος Γιαννόπουλος
Προσωπικό:
Σαπουνοπούλου Χρυσούλα
Ντερβίση Παναγιώτα
Ταμπουρίδου Δήμητρα
  
Tο παράρτημα της Αλεξάνδρειας δραστηριοποιείται στους παρακάτω εκπαιδευτικούς άξονες:
 
Α. Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης ( χρηματοδότηση από το ίδιο το ΚΑΕΛΕ).
 
Απευθύνονται σε απασχολούμενους στις Εμπορικές Επιχειρήσεις, σε αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, αλλά και σε ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν στο Εμπόριο.
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης μέσα στον άκρατο ανταγωνισμό που επικρατεί τα τελευταία χρόνια.
 
Β. Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Β΄& Γ΄ Κατηγορία
 
Για τα έτη 2001 έως 2004 εκπαιδεύτηκαν σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Β΄& Γ΄ Κατηγορίας στην έδρα του παραρτήματος (πόλη της Αλεξάνδρειας) 101 επιχειρηματίες. Στην περιοχή ευθύνης του Παραρτήματος 1954 επιχειρηματίες.            
 
Γ. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ανέργων συχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και Εθνικούς πόρους 25%, του Υπουργείου Απασχόλησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Απευθύνονται σε Ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ όλων των βαθμίδων μόρφωσης (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΑΕΙ ΤΕΙ).
Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενήλικων είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού τρομοκράτη που είναι η ανεργία, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες ανταγωνιστικές στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα.
 
Δ.         ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης επιχειρηματιών και εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους συχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ κατά 75% και το υπόλοιπο 25% προέρχεται από Εθνική Συμμετοχή.
 
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 8.2. Δράση 6 Πράξη 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ανταγωνιστικότητα΄΄ (ΕΠΑΝ) και αποσκοπεί στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων του Εμπορικού Τομέα σε θέματα «Διοίκησης και Οργάνωσης Εμπορικών Επιχειρήσεων».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: 
Ν. Πλαστήρα 81
Τηλέφωνο: 
23330-28010
FAX: 
23330-53060
e-mail: 
alexandria@kaele.gr