Ν. Πλαστήρα 81
23330-28010
23330-53060
alexandria@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου

 

 

 

 
Ημερομηνία 06/03/14
Για την κατάθεση προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη Αναδόχου δημιουργίας εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υποδράσης 2.3 «Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων στους Δήμους Πέλλας & Σκύδρας», της Πράξης «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ, (με κωδ. ΟΠΣ: 380418», η προθεσμία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών παρατάθηκε μέχρι τις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00.
Οι υπόλοιποι όροι της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης παραμένουν όπως έχουν οριστεί στη σχετική ανακοίνωση της 27ης Φεβρουαρίου 2014 με τίτλο ¨Επανάληψη Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών Για Την Ανάδειξη Αναδόχου¨, καθώς και στη σχετική Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.