Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου Τ.Κ. 54625
2310 555691 και
2310 555692
thessaloniki@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για υπαλλήλους με ΙΚΑ, ΛΑΕΚ 1-25

 Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Ε.Σ.Ε.Ε. θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%

  • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200€)
  • Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
  • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών
  • Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Για την περίοδο 21 Οκτωβρίου - 25 Νοεμβρίου 2013 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα
1. Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της επιχείρησης (Management Reporting)
2. Πουλήστε με Συναισθηματική Νοημοσύνη (Ευφυϊα - EQ)
3. Πωλήσεις σε περίοδο οικονομικής ύφεσης - Τα μυστικά των εξαγωγικών πωλήσεων
Αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να προσκομίσετε στα γραφεία του ΚΑΕΛΕ στη Θεσσαλονίκη,( Ολυμπίου Διαμαντή 16, 1ος όροφος) μέχρι 14/10/2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 566282, -3
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αίτηση συμμετοχής του εκπαιδευόμενου και την Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης, μπορείτε να τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο που  ακολουθεί.