Ολυμπίου Διαμάντη 16 & Ναυμαχίας Λήμνου Τ.Κ. 54625
2310 555691 και
2310 555692
thessaloniki@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

     
 
Ημερομηνία: 13/03/2014
 
 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη της απασχόλησης» υλοποιεί την Πράξη «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση», με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης και εταίρο, μεταξύ άλλων, το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" (κωδικός ΟΠΣ: 380393) του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Ε. «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» (349) και πιο συγκεκριμένα των Υποδράσεων:
17. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου,
18. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού,
21. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας 1 (Καινοτομική επιχειρηματικότητα και εισαγωγή στη διοίκηση ΜΜΕ),
22. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας 2 (Πληροφορική και σύγχρονη επιχείρηση),
24. Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη,
της παραπάνω Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. προσκαλεί εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν Προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ολοκληρωθούν εντός του 2014. Τα θεματικά αντικείμενα, οι ώρες εκπαίδευσης και οι τόποι υλοποίησης των παραπάνω Προγραμμάτων, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Υποβολή Προτάσεων και σχετικών δικαιολογητικών έως και την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00,  στην παρακάτω διεύθυνση:
Ολυμπίου Διαμαντή 16 & Ναυμαχίας Λήμνου, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη
ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Φάκελοι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Κ.Α.ΕΛ.Ε. Θεσσαλονίκης, στον αριθμό τηλεφώνου: 2310 566 282, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: thessaloniki@kaele.gr και http://thesap.gr/frontend/index.php.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PROSKLISI_EKPAIDEYTES_TOPSA_THESS_APASXOLHSHS.pdf324.77 KB
PROTASI_EKPAIDEYTES_TOPSA_THESS_APASXOLHSHS.doc427 KB