Κανακάρη 46 - 52 Τ.Κ. 26221
2610621757
2610221643
patra@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Παράρτημα Πάτρας

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. Παράρτημα Πατρών, της Ε.Σ.Ε.Ε., έχει 14 χρόνια λειτουργίας.
 Σκοπός του είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εμπόρους, εμποροϋπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους αλλά και άλλες ομάδες πληθυσμού (ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λ.π.), ώστε να καταρτιστούν και να αποκτήσουν τα εφόδια, για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.
 Το Παράρτημα Πατρών συνεργάζεται και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με τους Εμπορικούς Συλλόγους της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & Ν.Δ. Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Ηπείρου και της Ομοσπονδίας Ηλείας, δίνοντας έτσι την δυνατότητα κατάρτισης και αναβάθμισης μεγάλου εύρους εμπορικών επιχειρήσεων.

 Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται από το Κ.Α.ΕΛ.Ε. Πατρών, είναι τα εξής:
 

  •    Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα για στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων
  •    Προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας
  •    «ΕΡΜΕΙΟΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.»
  •    ΠρογράμματαγιαεξετάσειςΠιστοποίησηςInternationalDiploma in IT Skills Standard Level

 
Κατά τα χρόνια λειτουργίας του έχει πραγματοποιήσει:

  •    Επιδοτούμενα στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)
  •    Προγράμματα κατάρτισης ανέργων γυναικών
  •    ΕΦΕΤ
  •    Κατάρτιση Επιχειρήσεων και εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Εμπορικού τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
  •    Προγράμματα Πιστοποίησης για την απόκτηση Πτυχίου IC3.

                                   
Διοικητικός Υπεύθυνος: Παγώνης Βασίλειος
 
Προσωπικό: 
Νιάχου Χριστίνα
Παππά Αγγελική

Διεύθυνση: 
Κανακάρη 46 - 52 Τ.Κ. 26221
Τηλέφωνο: 
2610621757
FAX: 
2610221643
e-mail: 
patra@kaele.gr