Κανακάρη 46 - 52 Τ.Κ. 26221
2610621757
2610221643
patra@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2016

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Ε.Σ.Ε.Ε. (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Παράρτημα Πατρών, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24%. Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160€). Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Δικαιολογητικά Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) (Δ/νση: Κανακάρη 46-52, τηλ.2610621757, Νιάχου Χριστίνα) 1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα της επιχείρησης) 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζόμενου 4. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου 5. Φωτοτυπία από βιβλιάριο ασφάλισης ώστε να φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ (ΑΜΑ) και το ΑΜΚΑ 6. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ (25 νούμερα) Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε. Πατρών.