Σωκράτους 18 Τ.Κ. 42100
24310 79455
24310 79453
trikala@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Έναρξη Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ στα Τρίκαλα

 Το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ Παράρτημα Θεσσαλίας κάνει γνωστή την  έναρξη των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα). 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8», έχουν κατανεμηθεί, προς υλοποίηση για το Παράρτημα ΚΑΕΛΕ Τρικάλων, οκτώ (8) Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. 
Τα Προγράμματα είναι διάρκειας 70 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία:
- οι 35 ώρες υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (7 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,
- οι υπόλοιπες 35 ώρες υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning. 
 
Διαθέσιμη θεματολογία
Τα Προγράμματα που καλείστε να υλοποιήσετε θα πρέπει να επιλεγούν από την παρακάτω διαθέσιμη θεματολογία:
• Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο 
• Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
• Νεες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
• Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
 
Περίοδος υλοποίησης
Τα εν λόγω Προγράμματα θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα και θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2015. 
Τρόπος υποβολής των Αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος  www.ermeion.esee.gr> ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ >Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ> ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ >ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
 έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.