Σωκράτους 18 Τ.Κ. 42100
24310 79455
24310 79453
trikala@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση συμμετοχής σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ Εκπαίδευσης "ΕΡΜΕΙΟΝ ΙΙ" στα Τρίκαλα

 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων(Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 
Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει την 7ηΦάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (περίοδος Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014), η οποία περιλαμβάνει
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών, από τις οποίες οι 30 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρες διαμέσου διαδικτύου 
e-learning, καθώς και Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών, από τις οποίες οι 20 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 30 ώρες διαμέσου διαδικτύου e-learning
 
Τα θεματικά αντικείμενα και οι τόποι υλοποίησης των παραπάνω Προγραμμάτων Δια Βίου
Β) Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών:
- Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης για μη ειδικούς – ΙΙ
-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 
Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε ενός από τα παραπάνω Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης 50 ωρών της ΕΣΕΕ, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι),εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι για δια βίου εκπαίδευση (π.χ.υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.
 
Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής e-learning.
 
Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων και το αργότερο έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014
Τρόπος υποβολής των Αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.ermeion.esee.gr).