Καλώς ήλθατε

Χρησιμοποιήστε το οριζόντιο μενού για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες των παραρτημάτων του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

γραφείο Ρόδου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Κάλυψη Μίας (1) Θέσης, Με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Στη Ρόδο

Αριθμ. Πρωτ. : 21185/25-2-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, ΚΕΚ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας (1) θέσης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο), προκειμένου να καλύψει ανάγκες του γραφείου του στη Ρόδο.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Τετ, 05/03/2014 - 14:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Κάλυψη Μίας (1) Θέσης, Με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Στη Ρόδο

 
Αριθμ. Πρωτ. : 21185/25-2-2014
 
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 14 Μαρτίου 2014
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προετοιμασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills (WORD-EXCEL-INTERNET)

  Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε. ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Η/Υ , International Diploma in IT Skills, Standard, στις θεματικές ενότητες "WORD-EXCEL-INTERNET", ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ.
  Το εν λόγω πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 ώρες κατάρτισης και απευθύνεται σε όσους το επιθυμούν.

"ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό των Εμπορικών Επιχειρήσεων (Α.Π.7-Α.Π.8-Α.Π.9)

   Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Ε.Σ.Ε.Ε., υλοποιεί τις Πράξεις "ΕΡΜΕΙΟΝ 2-Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7-Α.Π.8-Α.Π.9)", οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)»

  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Ε.Σ.Ε.Ε., υλοποιεί τις Πράξεις "ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων ( Α.Π.7 - Α.Π.8 - Α.Π.9 )", οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (κωδικοί ΟΠΣ 277690, 277700, 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Προετοιμασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills (WORD-EXCEL-INTERNET)

   Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. Γραφείο Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε., ωσ εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ, International Diploma in IT Skills, Standard στις θεματικές ενότητες "WORD-EXCEL-INTERNET", ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ.
   Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους το επιθυμούν και έχει διάρκεια 40 ώρες.

Προετοιμασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills Standard (WINDOWS-POWERPOINT-ACCESS)

   Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα κατάρτισης και προετοιμασίας για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων στις κάτωθι θεματικές ενότητες:
  1. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων - WINDOWS
  2. Παρουσιάσεις - POWERPOINT
  3. Βάσεις Δεδομένων - ACCESS

Προετοιμασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills Standard (WINDOWS-POWERPOINT-ACCESS)

  Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα κατάρτισης και προετοιμασίας για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων στις κάτωθι θεματικές ενότητες:
  1. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων - WINDOWS
  2. Παρουσιάσεις - POWERPOINT
  3. Βάσεις Δεδομένων - ACCESS

Προετοιμάσια για την Απόκτηση του Πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills-Standard (Ενότητες Word-Excel-Internet)

Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε.- Γραφείο Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα κατάρτισης και προετοιμάσιας για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ στις κάτωθι θεματικές ενότητες:
   1. Επεξεργασία Κειμένου-Word
   2. Υπολογιστικά Φύλλα-Excel
   3. Ηλεκτρονική Επικοινωνία-Internet

ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης στη Ρόδο

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22410-70280 (κα Άννα Αναστασιάδη).

Προετοιμασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού International Diploma In IT Skills Standard( Ενότητες WORD-EXCEL-INTERNET)

  Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε.- Γραφείο Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε. θα υλοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα κατάρτισης και προετοιμασίας για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ για τις ενότητες:

   1. Επεξεργασία Κειμένου - Word

   2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

   3. Ηλεκτρονική Επικοινωνία - Internet

Προετοιμασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού International Diploma In IT Skills Standard( Ενότητες WORD-EXCEL-INTERNET)

   Το Γραφείο Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου θα υλοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα κατάρτισης και προετοιμασίας για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ για τις ενότητες:

   1. Επεξεργασία Κειμένου - Word

   2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

   3. Ηλεκτρονική Επικοινωνία - Internet

Ρώσικη Εμπορική Ορολογία 1

  Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. Γραφείο Ρόδου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου, υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα " ΡΩΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ".

Προετοιμασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού International Diploma In IT Skills Standard( Ενότητες WORD-EXCEL-INTERNET)

   Το Γραφείο Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου θα υλοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα κατάρτισης και προετοιμασίας για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ για τις ενότητες:

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου