Καλώς ήλθατε

Χρησιμοποιήστε το οριζόντιο μενού για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες των παραρτημάτων του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

κεντρική δομή

Τροποποιημένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών

στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa  
 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή ειδών σίτισης

στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020 Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών - συγγραφέων για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Ημ. δημοσίευσης 4/7/2017
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Συνεργατών Γραμματειακών Υποστηρίξεων Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ημ. Δημοσίευσης: 4/7/2017
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών

Ημ. Δημοσίευσης: 4/7/2017
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών διδασκαλίας και πληροφορικής

Ημ. Δημοσίευσης: 4/7/2017
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ.: 2479/13.07.2017) για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

 Ημ. Δημοσίευσης: 13/7/2017
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

Ημ. Δημοσίευσης: 7/7/2017
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020

Ημ. Δημοσίευσης: 7/7/2017
 

Πρόσκληση για ένταξη σε επιδοτούμενο έργο νέων ανέργων

 Ημ. Δημοσίευσης: 6/7/2017
 
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)
καλεί
νέους ανέργους, γεννημένους το διάστημα μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000,
οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ [15] ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ & ΣΑΡΑΝΤΑ [40] ΟΘΟΝΩΝ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), της Ε.Σ.Ε.Ε., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δεκαπέντε (15) σταθερών Η/Υ και σαράντα (40) οθονών για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, κος Λάμπρου, κος Χατζόπουλος,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημ.Δημοσίευσης 19/4/2017
 
 Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, ΚεΔιΒιΜ 2 της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας (1) θέσης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο), προκειμένου να καλύψει ανάγκες του γραφείου του στη Ρόδο.
Συγκεκριμένα προτίθεται να απασχολήσει:

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτών/τριών σε εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό έργο για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης

 
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΑΠ4 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σίτισης στην πόλη του Κιάτου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/4/2015
 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου