Καλώς ήλθατε

Χρησιμοποιήστε το οριζόντιο μενού για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες των παραρτημάτων του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

παράρτημα Αλεξάνδρειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετακίνηση και διατροφή συμμετεχόντων σε εκπαιδευτική επίσκεψη

   
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/3/2015

Διαδικασία Υποβολής Προσφορών Για Την Ανάδειξη Αναδόχου

Ημερομηνία 18/03/2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου

 

 

 

 
Ημερομηνία 06/03/14

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εξωτερικό Συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ».

Ημερομηνία: 4/3/2014
 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ»

 
 

Επανάληψη Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών Για Την Ανάδειξη Αναδόχου

Ημερομηνία 27/02/2014

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου/χων

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου/χων

 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον .αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια
4. Την αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β’/10.8.2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
5. Την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αλεξανδρινή Γη» - ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ) «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ»

                                                                                                        ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εξωτερικό Συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ».

Ημερομηνία: 15/5/2013
 

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης, εργαζομένων & αυτοαπασχολούμενων, στο Ν. Καστοριάς & στο Ν. Ημαθίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/04/2013
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  & ΣΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Β΄

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου