Καλώς ήλθατε

Χρησιμοποιήστε το οριζόντιο μενού για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες των παραρτημάτων του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) είναι ο αναπτυξιακός βραχίονας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).  Δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, της συμβουλευτικής  επιχειρήσεων κ.ά..  Το ΚΑΕΛΕ. έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2,  με έδρα την Αθήνα και πιστοποιημένες δομές (Παραρτήματα) σε Θεσσαλονίκη,  Αλεξάνδρεια,  Τρίκαλα και Πάτρα, καθώς και γραφεία σε Λιβαδειά, Ρόδο και Ηράκλειο Κρήτης. Το ΚΑΕΛΕ αποτελεί, ακόμη, αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ.Το   ΚΑΕΛΕ έχει υλοποιήσει, από την ίδρυσή του το 1995,  πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του  με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ειδική εστίαση στην εμπορική επιχείρηση. 

Παράλληλα, το ΚΑΕΛΕ, συμμετέχει εκ μέρους  της ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο που αφορά στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, καθώς και σε συναφή θέματα, όπως η διαμόρφωση πλαισίου ποιότητας για την κατάρτιση, η πιστοποίηση εισροών και εκροών της και  θέματα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.
 

Τέλος, αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει λάβει από την EURO CERT, πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 79/ΔΕ/2012.

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ) περιόδου 2014-2020

Για υποβολή καταγγελιών/παραπόνων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα για το έργο ¨EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa¨, πατήστε εδώ

Προετοιμασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού International Diploma in IT Skills (WORD-EXCEL-INTERNET)

  Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. Ρόδου της Ε.Σ.Ε.Ε. ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Η/Υ , International Diploma in IT Skills, Standard, στις θεματικές ενότητες "WORD-EXCEL-INTERNET", ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ.
  Το εν λόγω πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 ώρες κατάρτισης και απευθύνεται σε όσους το επιθυμούν.

«Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις» στην Αθήνα

 
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1/2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 13/1/2014»
 
Ημερομηνία 13/12/2013

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος
κ. Βασίλης Κορκίδης
και τα μέλη του Δ.Σ.
της
Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στη δημόσια παρουσίαση της

Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση

 Ημερίδα με θέμα Δράση στην Απασχόληση, Αντίδραση στην Ανεργία
Αίθουσα Συνεδριάσεων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 1ος όροφος
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρα 18:00

"ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό των Εμπορικών Επιχειρήσεων (Α.Π.7-Α.Π.8-Α.Π.9)

   Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Ε.Σ.Ε.Ε., υλοποιεί τις Πράξεις "ΕΡΜΕΙΟΝ 2-Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7-Α.Π.8-Α.Π.9)", οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για υπαλλήλους με ΙΚΑ, ΛΑΕΚ 1-25

 Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Ε.Σ.Ε.Ε. θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση ¨ΕΡΜΗΣ¨».

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση ¨ΕΡΜΗΣ¨», με συντονιστή εταίρο τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και εταίρους το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) και την εταιρεία Asset Τεχνολογική, στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" (κωδικός ΟΠΣ: 380417) του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4 «Κατάρτιση Ωφελουμένων» της παραπάνω Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. προσκαλεί εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν Προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν έχουν διάρκεια 98 ώρες το κάθε ένα και η υλοποίησή τους προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

• Στα συνημμένα επιλέξτε την Πρόσκληση (.pdf) για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
• Στα συνημμένα επιλέξτε Πρόταση (.doc) για το Έντυπο της Πρότασης σύναψης σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

Υποβολή Προτάσεων και σχετικών δικαιολογητικών έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00, στην παρακάτω διεύθυνση : Ολυμπίου Διαμαντή 16 & Ναυμαχίας Λήμνου, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Φάκελοι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί.

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Κ.Α.ΕΛ.Ε. Θεσσαλονίκης, στον αριθμό τηλεφώνου: 2310 566 282, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thessaloniki@kaele.gr.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου