Καλώς ήλθατε

Χρησιμοποιήστε το οριζόντιο μενού για να περιηγηθείτε στις δραστηριότητες των παραρτημάτων του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Κ.Α.ΕΛ.Ε.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) είναι ο αναπτυξιακός βραχίονας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).  Δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, της συμβουλευτικής  επιχειρήσεων κ.ά..  Το ΚΑΕΛΕ. έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2,  με έδρα την Αθήνα και πιστοποιημένες δομές (Παραρτήματα) σε Θεσσαλονίκη,  Αλεξάνδρεια,  Τρίκαλα και Πάτρα, καθώς και γραφεία σε Λιβαδειά, Ρόδο και Ηράκλειο Κρήτης. Το ΚΑΕΛΕ αποτελεί, ακόμη, αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ.Το   ΚΑΕΛΕ έχει υλοποιήσει, από την ίδρυσή του το 1995,  πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του  με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ειδική εστίαση στην εμπορική επιχείρηση. 

Παράλληλα, το ΚΑΕΛΕ, συμμετέχει εκ μέρους  της ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο που αφορά στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, καθώς και σε συναφή θέματα, όπως η διαμόρφωση πλαισίου ποιότητας για την κατάρτιση, η πιστοποίηση εισροών και εκροών της και  θέματα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.
 

Τέλος, αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει λάβει από την EURO CERT, πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 79/ΔΕ/2012.

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ) περιόδου 2014-2020

Για υποβολή καταγγελιών/παραπόνων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα για το έργο ¨EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa¨, πατήστε εδώ

ΚΑΕΛΕ Θεσσαλονίκης - Ετήσιο πρόγραμμα 2009-2010

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
 
Οικονομικές Γνώσεις για μη Οικονομικά Στελέχη (32 ώρες)

Κατάρτιση Ανέργων Γυναικών σε Βασικές Δεξιότητες Νομού Θεσσαλονίκης

Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης, υλοποίησε δύο προγράμματα με τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων Γυναικών σε Βασικές Δεξιότητες Νομού Θεσσαλονίκης». Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο3.4 του ΟΑΕΔ, από 19/5/2008 – 13/6/2008.
 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων

Το Κ.Ε.Κ. Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης υλοποίησε 7 Επιδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων, 50 ωρών έκαστο κι επιμόρφωσε 127 Εμπόρους.

Σύμβουλοι Διαβαλκανικής Συνεργασίας

Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης, υλοποίησε στις εγκαταστάσεις του ένα Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Σύμβουλοι Διαβαλκανικής Συνεργασίας» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, από 1/3/2000 έως 29/5/2000.
 
Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 400 ωρών από τις οποίες οι 252 ήταν Θεωρία και οι 148 Πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% κι Εθνική Συμμετοχή 25%.

Τεχνική και Διαδικασίες Εξαγωγών

Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης, υλοποίησε στις εγκαταστάσεις του ένα Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Τεχνική και Διαδικασίες Εξαγωγών» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, από 13/3/1999 έως 29/6/1999.
 
Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 350 ωρών από τις οποίες οι 210 ήταν Θεωρία και οι 140 Πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% κι Εθνική Συμμετοχή 25%.

Εκστρατεία Ενημέρωσης για Θέματα Εγκληματικότητας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της δεύτερης ενημερωτικής εκδήλωσης προς τον εμπορικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, έκλεισε με επιτυχία το πιλοτικό πρόγραμμα ενημέρωσης επιχειρηματιών της πόλης, που διεξήχθη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.)  σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Πρότυπο Πρόγραμμα Στελεχών Εμπορικών Επιχειρήσεων

To ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε της Ε.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, υλοποίησε το Πρόγραμμα με τίτλο «Πρότυπο Πρόγραμμα Στελεχών Εμπορικών Επιχειρήσεων» που αφορούσε εμπόρους, στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων και ανέργους που ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με το εμπόριο.
 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου