• Καλώς Ήλθατε
    Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

 

Καλώς Ήλθατε

Το Κ.Α.Ε.Λ.Ε υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους. Προφίλ Κ.Α.ΕΛ.Ε

Διεύθυνση

Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3259170

Email: info@kaele.gr

 

8/6/2023

Επιστημονικό συνέδριο: Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων

Σας προσκαλούμε στο επιστημονικό  συνέδριο: «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων»  που  διοργανώνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις 12 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της κοινής δράσης των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ για τη διάγνωση των αναγκών δεξιοτήτων.

Το συνέδριο που φιλοδοξεί να προβάλει τη συμβολή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων στον διάλογο αναφορικά με τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων και το ρόλο τους στα συστήματα διακυβέρνησης δεξιοτήτων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί την καταληκτική δράση της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας».

Η Πράξη αποτελεί κοινή δράση των θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, μέσω των Ινστιτούτων τους, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση, ανάπτυξη και ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σύστημα διακυβέρνησης δεξιοτήτων και διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ      Για το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

MARKET CHANGER (MarCh) – COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE-BULGARIA» (MIS 5070788)

 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ΕΡΜΕΙΟΝ+

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας έχει άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1114976 ermeion.kaele.gr

Πιστοποιήσεις:

Αρ. Πιστοποίησης 1114976

 

 

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε:

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων κ.α

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε έχει υλοποιήσει, από την ίδρυσή του το 1995, πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ειδική εστίαση στην εμπορική επιχείρηση.

Αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει λάβει από την EURO CERT, πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 και πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑ.ΕΛ.Ε.) πιστοποιήθηκε από την Eurocert σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 9001:2015 & ELOT 1429:2008.

H Διοίκηση του Οργανισμού, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο και διατηρώντας την δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση, δεσμεύεται να παρέχει όλους τους πόρους, ώστε να διασφαλίζει την επέκταση των συστημάτων διαχείρισης του Οργανισμού στα νέα πρότυπα ποιότητας ISO/IEC 27701:2019 & ISO/IEC 27001:2013, παράλληλα με τη διατήρηση των υφιστάμενων προτύπων..

Προκειμένου να καθιερωθεί, να εφαρμοστεί και να διατηρείται ενήμερο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου ISO/IEC 9001:2015 στο πλαίσιο των υποστασιακών διεργασιών του Οργανισμού και συγχρόνως να βελτιώνεται ως προς την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά του, βασικά στοιχεία της δέσμευσης της Διοίκησης είναι:

–  Στοχοθεσία συμβατή με τον στρατηγικό προσανατολισμό ου οργανισμού

–   Συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, τις απαιτήσεις των ληπτών των υπηρεσιών και εν γένει όλων των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών

–     Υποστήριξη και προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων

–     Ενθάρρυνση της ατομικής προσπάθειας, της ομαδικής εργασίας και της ανάληψης ευθυνών και αρμοδιοτήτων από όλους του εργαζόμενους και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους για μια πιο αποδοτική επικοινωνία

 

Υπό το πρίσμα αυτών των αρχών και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Διοίκηση του ΚΑ.ΕΛ.Ε. φιλοδοξεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Με την ανάπτυξη ενός Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας κατά ISO 27001:2013, με πεδίο πιστοποίησης την «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εξ’ αποστάσεως κατάρτιση – Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση, επιστημονική επεξεργασία και αξιολόγηση κάθε είδους προγραμμάτων – Προώθηση στην απασχόληση και επαγγελματικός προσανατολισμός – Συμβουλευτική και mentoring – Κοινωνική φροντίδα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων», το ΚΑΕΛΕ εδραιώνει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση, εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των απειλών κατά της διακινούμενης πληροφορίας τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στα κατά τόπους περιφερειακά παραρτήματα και γραφεία που διατηρεί.

 

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορίας εστιάζεται στην:

 

–       προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας της εταιρίας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία

–       επιχειρησιακή συνέχεια, εξασφάλιση βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητάς και της εικόνας στον επιχειρηματικό κόσμο

–       συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων και αντιμετώπιση αυτών

–       αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και  διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων

–       διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό

–       συνεχή και συστηματικό έλεγχο και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας.

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών δημοσιεύεται και γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους στην Εταιρεία καθώς σε όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.