ΕΚΔΟΣΗ 1: ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε τους όρους υλοποίησης της κατάρτισης:

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ