ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/ Supermarket Larissa»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε την Ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πατήστε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την Αίτηση συμμετοχής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ