ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa”

Ενημερώνουμε ότι η Διακήρυξη (και τα παραρτήματα) του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που αφορά την ενέργεια Β.1 του EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa  αναρτήθηκαν στο site του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Σχετικά links:

http://www.kekgsevee.gr/index.php/proskliseis/ekseliksi/553-2017-10-12-10-07-56

http://www.kekgsevee.gr/index.php/etp20142020/545-2017-07-07-07-47-54