ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa”

Σε συνέχεια της με Α.Π. 4992/15.09.2017 Απόφασης Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Αρ. Πράξης 30) ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017  και ώρα 12.30 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΙΕΑΔ (Κ. Παλαμά 6-8, 111 41, Αθήνα) η κλήρωση για τους τρεις (3) υποψηφίους που ισοβάθμησαν στην ενότητα «3.Ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4009/04-08-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΙΕΑΔ για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα της Ενέργειας Β αυτού με τίτλο: «Επαγγελματική Κατάρτιση».

Η παρουσία τριών (3) υποψηφίων μπορεί να γίνει με κάθε εφικτό τρόπο (φυσική παρουσία υποψηφίων, μέσω skype, δια εκπροσώπου του υποψηφίου κ.ά.). Η κλήρωση θα λάβει χώρα ανεξαρτήτου της δυνατότητας της παρουσίας των υποψηφίων ή μη.