ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Επαγγελματίες Εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη τριάντα τριών (33) επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών ” με ΟΠΣ (MIS) 5075008 στο Ε.Π ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Με την από 6/4/2023 απόφαση του ΔΣ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ δίνεται παράταση μέχρι 17/4/2023 για τις ειδικότητες : Βοηθός Οπτικού ,Ταπετσιέρης (τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων) και Υπεύθυνος Γραφείου Τελετών

Με την από 27/3/2023 απόφαση του ΔΣ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ δίνεται παράταση μέχρι 6/4/2023 και ώρα 23:59 για τις ειδικότητες : Διευθυντής παραγωγής (τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής), Βοηθός Οπτικού, Ταπετσιέρης επίπλου (τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων) Υπεύθυνος Γραφείου Τελετών

Με την από 15/3/2023 απόφαση του ΔΣ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ δίνεται παράταση μέχρι 27/3/2023 και ώρα 23:59 για τις ειδικότητες : Διευθυντής παραγωγής (τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής), Βοηθός Οπτικού, Ράπτης/Ράπτρια ενδυμάτων, Ταπετσιέρης επίπλου (τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων) Υπεύθυνος Γραφείου Τελετών, Καλλιτέχνης διακόσμησης σώματος (δερματοστιξία και δερματοδιάτρηση – piercing )