ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Συγγραφείς/Μελετητές για την ανάπτυξη τριάντα τριών (33) επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών ” με ΟΠΣ (MIS) 5075008 στο Ε.Π ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Με την ,από 27/3/2023 απόφαση του ΔΣ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ δίνεται παράταση μέχρι 6/4/2023 για την ειδικότητα “Υπεύθυνος Γραφείου Τελετών”

Με την ,από 15/3/2023 απόφαση του ΔΣ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ δίνεται παράταση μέχρι 27/3/2023 και ώρα 23:59 για τις ειδικότητες “Διευθυντής παραγωγής (τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών παραγωγών)” και ‘Υπεύθυνος Γραφείου Τελετών”