ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ «ΚΩΔ: EGF/2015/011 GR/ SUPERMARKET LARISSA» ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε την Ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πατήστε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την Αίτηση συμμετοχής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ