ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με είκοσι ένα (21) Συγγραφείς Πυρηνικών Μαθησιακών Ενοτήτων Ειδικότητας για την ανάπτυξη είκοσι ένα (21) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων των είκοσι ένα (21) ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281»

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ πατήστε εδώ

Με την ,από 12/4/2023 απόφαση ΔΣ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων για τις ειδικότητες “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)”  ‘ΒΟΗΘΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΜΕΤΡΙΑΣ’ μέχρι 24/4/2023 και ώρα 16:00