ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5037927)

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών (Έντυπο 1 της Πρόσκλησης) πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων (Έντυπο 2 της Πρόσκλησης) πατήστε εδώ.