ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2017/003 GR/Attica retail» (ως προς την αμοιβή των Συμβούλων επιχειρηματικών σχεδίων)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ. 5023/20.11.2018) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2017/003 GR/Attica retail» (ως προς την αμοιβή των Συμβούλων επιχειρηματικών σχεδίων)

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ:

https://form.jotformeu.com/83163055401346

Για να κατεβάσετε τα παραρτήματα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠ. ΣΥΜΒ_ΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΔ