ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Συγγραφείς/Μελετητές για την ανάπτυξη τριάντα τριών (33) επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών ” με ΟΠΣ (MIS) 5075008 στο Ε.Π ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

Ανακοίνωση 12/07/2022 : Με απόφαση της 12/07/2022 του Δ.Σ. του Κ.Α.ΕΛ.Ε/Ε.Σ.Ε.Ε δίνεται παράταση μέχρι και 27.07.2022 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για μία (1) θέση του Εμπειρογνώμονα Επαγγελμάτων αποκλειστικά για τα παρακάτω επαγγέλματα: Διαμεταφορέας, Εμπορικός αντιπρόσωπος, Πωλητής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Δημιουργός τρισδιάστατης (3D) κινούμενης εικόνας με ψηφιακά μέσα, Ανθοπώλης, Κατασκευαστής επιγραφών, Ράπτης / Ράπτρια ενδυμάτων, Ταπετσιέρης επίπλου (τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων),

και για δυο (2) θέσεις Εμπειρογνωμόνων Επαγγελμάτων αποκλειστικά για τα παρακάτω επαγγέλματα Υπεύθυνος γραφείου τελετών, Υποτιτλιστής, Καλλιτέχνης διακόσμησης σώματος (δερματοστιξία και δερματοδιάτρηση – piercing.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 12ή Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πατήστε εδώ

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ