ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Κρήτης

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ εκ μέρους του συντονιστή της σύμπραξης του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος – Κρήτη», καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα, φυσικά ή νομικά προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό ως πάροχοι θέσεων πρακτικής άσκησης για εκπαιδευόμενους στην Περιφέρεια Κρήτης.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ