ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Εμπειρογνώμονες Επαγγελμάτων για συμμετοχή στην ανάπτυξη τριάντα τριών (33) επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών ” με ΟΠΣ (MIS) 5075008 στο Ε.Π ΑΝΑΔ ΕΔΒΜΝ

Ανακοίνωση 12/07/2022: Με απόφαση της 12/07/2022 του Δ.Σ. του Κ.Α.ΕΛ.Ε/Ε.Σ.Ε.Ε δίνεται παράταση μέχρι την 27/07/2022 και ώρα 23:59 και  στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη θέση του Εμπειρογνώμονα Επαγγελμάτων αποκλειστικά για τα παρακάτω επαγγέλματα: Διαμεταφορέας, Διευθυντής Παραγωγής, Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (merchandiser), Πωλητής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Στέλεχος χονδρικού εμπορίου, Τεχνίτης επισκευής και συντήρησης μηχανών γραφείου, Υπάλληλος αγορών και προμηθειών λιανικού και χονδρικού εμπορίου, Βοηθός οπτικού, Δημιουργός τρισδιάστατης (3D) κινούμενης εικόνας με ψηφιακά μέσα, Στέλεχος υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας, Κατασκευαστής επιγραφών, Ράπτης/Ράπτρια ενδυμάτων, Ταπιτσιέρης επίπλου(τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων), Τεχνικός κατασκευής και συντήρηση πυροσβεστήρων, Υπεύθυνος γραφείου τελετών, Υποτιτλιστής, Καλλιτέχνης διακόσμησης σώματος (δερματοστιξία και δερματοδιάτριση- piercing)

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ