Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» για το έργο με κωδ. EGF/2017/003 GR/Attica retail.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα 3 – Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.