Σημαντική ανακοίνωση για το έργο “Ειδικά Προγράμματα διεξαγωγής Πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)” (MIS 5069416)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ειδικά Προγράμματα διεξαγωγής Πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)” (MIS 5069416) παρακαλούμε δείτε τις ειδικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Για να δείτε το αρχείο παρακαλώ πατήστε εδώ