Διαδικασία αναζήτησης οικονομικών προσφορών από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, για την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης/κατάρτισης, για την απόκτηση στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων, στο πλαίσιο του έργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail».

Οι προσφορές αφορούν:

  • την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (εάν απαιτηθεί) και όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου για την επέκταση α) μιας ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στην κατηγορία Γ, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, β) δύο ισχυουσών αδειών οδήγησης κατηγορίας Β στην κατηγορία Δ, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των κείμενων διατάξεων/νόμων,
  • την παροχή μαθημάτων στην πόλη της Αθήνας μέσω εξειδικευμένων σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης, σε θέματα α) επαγγελματικού μακιγιάζ για έως δυο συμμετέχοντες, β) αισθητικής άκρων – νυχιών και ονυχοπλαστικής για έως 3 συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.