ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ “EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa”

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», για να επικοινωνήσετε απευθείας με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο  του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να υποβάλετε ερωτήματα, παρατηρήσεις ή καταγγελίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα: http://www.eye-ekt.gr:8080/ContactFormApKO/

ενώ πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μπορείτε να αντλήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eye-ekt.gr/(S(s2vtbw55ko5yhl45daoi5hqv))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=54711