Ανακοίνωση για σεμινάρια κατάρτισης στην «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – BRANDING-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» του προγράμματος MarCh

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα σεμινάρια κατάρτισης στην «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – BRANDING-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» που πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη από 8/9/2023 έως 11/10/2023 από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), συμμετέχοντας ως εταίρος μαζί με την Transcoop – Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης και τον Περιφερειακό Βιομηχανικό Σύνδεσμο – Kardzhali, Βουλγαρίας στο Έργο «Market Changer (MarCh)» με MIS 5070788, που εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Για την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε εδώ