Μέλη Δ.Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΕΛΕ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Καρανίκας
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελής Φιλιππίδης
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμμανουήλ Ψαρουδάκης
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταύρος Καφούνης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Μπόνης
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βαγενάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: Χρήστος Μπλουγούρας
ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ

ΜΕΛΟΣ: Σταύρος Καφούνης
ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Μανεσιώτης
ΜΕΛΟΣ: Παντελής Φιλιππίδης