ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΙΕΚ) (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5069416)

[11/5/2023] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων του ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «
Read More

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Κρήτης

Το ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος – Κρήτη», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρ
Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ εκ μέρους του συντονιστή της σύμπραξης του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 με τίτλο «Δράσ
Read More

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΚΑΕΛΕ EΣΕΕ, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Κεντρική Μακεδονία» , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ πο
Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αναζήτηση επιχειρήσεων για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, εκ μέρους του συντονιστή της σύμπραξης του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Δρά
Read More